Wszystkie pola muszą zostać uzupełnione

https://github.com/bonecms/laravel-captcha