Biuro Karier – ŚWSZ im. Jerzego Ziętka


Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka.

Studenckie Biuro Karier Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka służy pomocą studentom i absolwentom w skutecznym wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.

Studenckie Biuro Karier oferuje Studentom/ Absolwentom:

 • bazę aktualnych ofert pracy, nieobowiązkowych praktyk, staży oraz wolontariatu;
 • indywidualne doradztwo zawodowe – indywidualne konsultacje, podczas których doradca wspólnie z klientem wybiera najbardziej korzystne rozwiązanie dla danej osoby w konkretnej sytuacji zawodowej.

W ramach konsultacji oferujemy pomoc w obszarze:

 • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych na konkretne stanowisko;
 • Przygotowanie się do procesu rekrutacji i rozmowy kwalifikacyjnej
 • Podejmowanie decyzji zawodowych w indywidualnych przypadkach i konkretnych sytuacjach.
 • Budowania swojej pozycji na rynku pracy;
 • Planowania i zarządzania karierą;
 • warsztaty i szkolenia, wykłady aktywizacyjne – prowadzone przez doświadczonych praktyków, przedstawicieli firm;
 • udział w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego np. Projekt Przedsiębiorczość Akademicka na START;
 • udział w innych wydarzeniach o tematyce rynku pracy np. Śląskie Spotkania z Biznesem, spotkania z Pracodawcą;
 • udział w prezentacjach firm na terenie uczelni;
 • informacje o możliwościach podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, szkolenia i studia podyplomowe;

Studenckie Biuro Karier oferuje Pracodawcom:

 • bezpłatną publikację ofert pracy, nieobowiązkowych praktyk, staży zawodowych oraz wszelkich programów, inicjatyw i konkursów skierowanych do studentów i absolwentów na łamach naszego serwisu internetowego www.swsz.pl/sbk, tablicach ogłoszeniowych na terenie Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach;
 • bezpłatną wysyłkę newsletter’a  do osób zarejestrowanych w naszej bazie osób poszukujących pracy z ofertami pracy, nieobowiązkowych praktyk, staży zawodowych oraz innymi inicjatywami skierowanymi do studentów i absolwentów naszej Uczelni;
 • pomoc w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy, na staż zawodowy lub nieobowiązkową praktykę studencką;
 • dokonywanie preselekcji kandydatów na zgłoszoną ofertę pracy, nieobowiązkowej praktyki studenckiej lub stażu zawodowego oraz umówienie ich na spotkanie rekrutacyjne;
 • przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i case studies dla studentów, absolwentów;
 • udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Studenckie Biuro Karier, takich jak: Śląskie Spotkania z Biznesem;
 • udział w debatach, których celem jest łączenie świata nauki z otoczeniem biznesowym;
 • rozpowszechnianie informacji o zasadach, potrzebach i planach rekrutacyjnych firm;
 • organizację prezentacji firmy na uczelni;
 • propagowanie katalogów, broszur, ulotek promujących działalność firmy, wśród studentów i absolwentów naszej uczelni;
 • zyskanie statusu Partnera Studenckiego Biura Karier Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka;
 • bezpłatną publikacje w Katalogu Pracodawców w systemie Wirtualnego Centrum Kariery;
 • doradztwo personalne (ŚWSZ im. gen. J. Ziętka posiada certyfikat uprawniający do świadczenia usług z zakresu doradztwa personalnego).