Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach


Logo WSZOPWyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach  została utworzona w lutym 2002 roku. Od początku istnienia uczelni jej mury opuściło już ponad 7 tysięcy absolwentów.

Uczelnia posiada nowoczesną bazę lokalową, wyposażoną w laboratoria, sprzęt audiowizualny oraz kompleks sportowy.  System informatyczny obsługujący studentów zapewnia szybki dostęp do planów zajęć, programów kształcenia, wyników egzaminów, materiałów dydaktycznych oraz Biblioteki.

WSZOP jest pierwszą uczelnią w kraju, która rozpoczęła autonomiczne kształcenie inżynierów bezpieczeństwa i higieny pracy. Aktualnie rozszerzona oferta kształcenia w obszarze bezpieczeństwa obejmuje bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe oraz kryminologię z kryminalistyką.

WSZOP to nie tylko studia w zakresie bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczno-Społeczny proponuje kierunki i  specjalności z zakresu zarządzania z uwzględnieniem aspektów psychologicznych, kulturoznawstwa oraz języków obcych, jako środka porozumiewania się i poznawania różnorodności kulturowych we współczesnym świecie (zajęcia praktyczne z języka angielskiego, chińskiego, hiszpańskiego prowadzone w kabinach tłumaczeniowych).

Uczymy poszukiwanych na rynku pracy zawodów, ale także rozwijamy umiejętności społeczne i praktyczne. Przedmioty specjalnościowe prowadzą eksperci i doświadczeni praktycy. Studenci poznają praktyczne aspekty zawodu w ramach zajęć terenowych – uczestniczą w procesach produkcyjnych, poznają w praktyce systemy zarządzania firmą, systemy bezpieczeństwa w obiektach publicznych, biorą udział w organizacji wernisaży i koncertów. Zajęcia są realizowane w niewielkich grupach.

Aktywność Uczelni to także współpraca z innymi ośrodkami naukowymi oraz z otoczeniem gospodarczym i biznesowym.

W ramach umów partnerskich realizujemy The Baltic University Programme (studenci otrzymują do dyplomu Certyfikat Uniwersytetu w Uppsali) oraz praktyki studenckie na Uniwersytecie im. Alfreda Nobla w Dniepropietrowsku na Ukrainie.

Nasi studenci realizują swoje pasje naukowe, artystyczne i sportowe w kołach naukowych oraz Akademickim Związku Sportowym. Mogą również kontynuować studia zagranicą w ramach programu Erasmus – w Portugalii, Turcji, Bułgarii, Chorwacji, na Litwie i w Estonii. O rozwój zawodowy studentów i absolwentów dba Akademickie Biuro Karier.

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach to przede wszystkim studenci i absolwenci. To oni są twórcami jej sukcesów i wypełniają gmach szkoły dobrą atmosferą.