Biuro Karier – WSB Dąbrowa Górnicza


Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górnicznej

Akademickie Biuro Karier aktywnie wspiera studentów w poszukiwaniu przez nich różnych form zatrudnienia, zdobycia doświadczenia zawodowego oraz rozwoju kariery, a także współpracuje z wiodącymi firmami, promując ich działalność na rynku pracy. ABK jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier (OSBK) oraz posiada certyfikat pośrednictwa pracy Ministra Gospodarki i Pracy.

Działalność ABK dla:
Studentów:

 • pomoc w znalezieniu i odbyciu praktyk i staży zawodowych studentom,
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
 • organizacja Targów Pracy i Praktyk Studenckich,
 • realizacja unikatowego w skali kraju projektu „3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz”,
 • przeprowadzanie projektów szkoleniowych m.in. „Zainwestuj w siebie”, „Wiedza kontra kryzys gospodarczy”, „Wiosna i lato z ABK” a także licznych warsztatów
  i szkoleń specjalistycznych,
 • poradnictwo zawodowe (dyżury: doradcy zawodowego, coacha, pedagoga, psychologa),
 • organizacja wizyt studyjnych w firmach,
 • organizacja spotkań z ekspertami, praktykami ze świata biznesu.

Pracodawców:

 • organizowanie prezentacji firm na terenie uczelni,
 • przeprowadzanie bezpłatnej rekrutacji pracowników spośród studentów
  i absolwentów WSB,
 • bezpłatna promocja firmy na terenie uczelni i za pośrednictwem strony internetowej,
 • dostęp do najlepszych studentów i absolwentów jako potencjalnych praktykantów, stażystów i pracowników,
 • zamieszczanie ogłoszeń o wolnych miejscach pracy.

www.wsb.edu.pl/abk