Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Parlament Studencki


parlamentuśParlament Studencki jest uczelnianym organem opiniującym i uchwałodawczym Samorządu Studenckiego, zajmującym się reprezentacją interesów i obroną praw studenckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Naszym głównym celem jest aktywne wspieranie studentów w ich codziennych problemach związanych z regulaminem studiów, domami studenckimi, programem nauczania, wyjazdami na zagraniczne uczelnie oraz praktyki.
Członkowie Parlamentu biorą udział w pracach wielu organów  uczelni, których działalność w jakikolwiek sposób dotyczy studentów. Bierzemy czynny udział w pracach Rad Wydziałów, Senatu oraz Komisji Senackich i Wydziałowych. To Parlament podejmuje uchwały określające podstawowe kierunki działań organów Samorządu oraz sprawuje kontrolę nad ich działalnością, opiniuje akty normatywne i decyzje wydawane przez organy Uczelni dotyczące ważnych dla środowiska studenckiego spraw.

Parlament Studencki zajmuje się również organizacją życia studenckiego, co w praktyce oznacza wiele znakomitych projektów, m.in.:
* Obóz adaptacyjny ADAPCIAK
* Studenckie Otrzęsiny Śląska
* Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
* Półmetek
* Mosty Ekonomiczne
* Juwenalia Śląskie

Parlament Studencki jest ponadto organizatorem licznych konferencji tematycznych, wyjazdów informacyjno-szkoleniowych, a także spotkań władz uczelni z jej studentami.