PwC Service Delivery Center


Logo PwC SDC

PwC Service Delivery Center w Katowicach wspiera działy audytu finansowego spółek PwC, świadcząc usługi klientom wewnętrznym zlokalizowanym w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Od listopada 2013, PwC SDC wspiera również działy podatkowe spółek PwC.  W ramach usług  zespół podatkowy wspomaga przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT, VAT i CIT, koordynuje przepływ dokumentacji podatkowej, oraz przygotowuje raporty wewnętrzne.

Centrum w Katowicach obecnie zatrudnia już ponad 900 pracowników.

Nasz zespół to młodzi, ambitni ludzie, którzy swoją karierę zawodową wiążą z obszarem finansów. Większość pracowników ukończyła (lub kończy) studia z zakresu finansów i rachunkowości lub ekonomii, choć nie tylko. Wśród nas są również filolodzy oraz humaniści, którzy postanowili pozyskać wiedzę z zakresu audytu finansowego i tym samym zdobyć atrakcyjny na rynku pracy zawód.

Praca w PwC SDC polega na realizacji zleceń audytorów PwC, które skupiają się na wybranych obszarach audytu finansowego. Na zlecenie naszych klientów weryfikujemy dokumenty finansowe, analizujemy otoczenie rynkowe spółek, przygotowujemy raporty oraz wykonujemy testy detaliczne i inne. Procesy są ustandaryzowane z uwzględnieniem wymagań poszczególnych terytoriów i charakteryzują się stosunkowo krótkimi terminami wykonania. Są realizowane w języku angielskim, niemieckim, węgierskim, czeskim, czy słowackim. Jest to praca stacjonarna, dopasowana do sezonowości danych procesów finansowych. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki w codziennej pracy liczą się takie umiejętności jak:

  • Dobra znajomość zagadnień finansowych (oferujemy odpowiednie przygotowanie do wykonywania zadań poprzez różnego rodzaju szkolenia i działania rozwojowe)
  • Umiejętność uczenia się
  • Umiejętność analitycznego myślenia i pracy z liczbami
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Zdolność do pracy pod presją czasu
  • Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki, czeski, słowacki lub węgierski