Magazyn Manko


mankoStowarzyszenie Manko to jedna z bardziej dynamicznych i kreatywnych organizacji pozarządowych w Polsce, która ma na koncie wiele z sukcesem zrealizowanych ogólnopolskich kampanii społecznych tj. Lokal Bez Papierosa.pl, Polska Bez Dymu czy ryzyKOchania. Kampanie przyczyniały się do zmiany postaw społecznych, prowadzenia dialogu społecznego i szerokiej dyskusji medialnej oraz zmiany prawa.

Stowarzyszenie to także wydawca mediów: miesięcznika studenckiego MANKO w Krakowie i Katowicach, pisma Myśl Zdrowo, portalu manko.pl oraz Manko TV. Miesięcznik Studencki MANKO powstał jako odpowiedź na nowe potrzeby młodych ludzi, ich zainteresowania i wzrastającą świadomość społeczną i obywatelską. Miesięcznik powstał w 1998 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (wtedy Akademii Ekonomicznej). W 2005 roku stał się niezależnym pismem międzyuczelnianym, który dociera na wszystkie krakowskie i śląskie szkoły wyższe.

MANKO to głos studenta, który ma prawo swobodnie się wypowiedzieć, ocenić i skrytykować, wpływając w ten sposób na losy uczelni, miasta, a przede wszystkim kierować własnym losem. Prezentujemy sylwetki interesujących ludzi, promujemy przedsiębiorczość oraz ciekawe inicjatywy studenckie. Rozpowszechniamy pozytywne postawy społeczne, demokrację i wolność słowa”.