Koleje Śląskie


kśKoleje Śląskie zostały powołane do istnienia uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 lutego 2010 roku. Misją Spółki jest świadczenie najwyższej jakości usług przewozów kolejowych osób na terenie województwa śląskiego przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa i wygody użytkowników. Usługi te Spółka świadczy od 1 października 2011 roku. Od 9 grudnia 2012 roku Koleje Śląskie rozszerzyły zasięg swojego działania, obejmując obsługą prawie całe terytorium województwa śląskiego.

Nasze główne cele to:

  • zapewnienie zbiorowego transportu kolejowego na terenie województwa;
  • kreowanie pozytywnego wizerunku lokalnej kolei aglomeracyjnej wśród pasażerów i podmiotów zewnętrznych;
  • rozwój ilościowy i jakościowy posiadanego taboru;
  • tworzenie spójnego i stabilnego zespołu pracowników firmy.