Wywiady


Wywiad z Prezesem Zarządu JAS- FBG Jarosławem Dominem

Czym dla Pana jest CSR i jak Pana zdaniem polityka firmy uwzględniająca działania CSR wpływa na jej funkcjonowanie?

Społeczna odpowiedzialność biznesu to podejście, dzięki któremu, jako przedsiębiorcy możemy realnie wpływać na otoczenie naszych organizacji, nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale również społecznym oraz ekologicznym. Uwzględniając w naszych decyzjach biznesowych głosy pracowników oraz społeczności lokalnych, w których na co dzień funkcjonujemy, możemy wzajemnie dopasowywać nasze działania do aktualnych potrzeb oraz korygować niekorzystny wpływ w miejscach wymagających poprawy. Przykładem takich działań jest m.in. umowa o współpracy w zakresie praktycznej nauki zawodu młodzieży uczącej się  w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w  Pawłowicach, dzięki temu uczniowie technikum logistycznego w trakcie trwania nauki mają bezpośrednią możliwość poznania pracy w nowoczesnej platformie logistycznej. Współpracujemy również z Politechniką Śląską, gdzie jesteśmy członkiem Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału transportu. Dzięki temu możemy kreować program nauczania oraz podpowiadać jakie są nasze potrzeby jako pracodawcy. Współpraca ta jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie zgłaszane przez ośrodki edukacyjne, przy czym nam zapewnia możliwość kształcenia potencjalnych przyszłych członków naszego zespołu. Równocześnie znając negatywne konsekwencje swojej działalności, związane przede wszystkim z wpływem transportu na środowisko, możemy podejmować (i podejmujemy) kroki minimalizujące to oddziaływanie (np. poprzez wymianę floty w niemal 85 procentach na pojazdy spełniające coraz wyższe normy dopuszczalnej emisji spalin).

Powszechnie spotkać można się z opinią, iż podstawową korzyścią a zarazem motywacją przedsiębiorców do wdrażania działań CSR są względy wizerunkowe. Oczywiście organizacje zaangażowane  społecznie mogą być lepiej postrzegane, niemniej uwzględniając w polityce naszej firmy aktywność na tym polu, staramy się przede wszystkim myśleć o relacjach z pracownikami oraz z naszym otoczeniem. Wsłuchując się w głosy interesariuszy, możemy nie tylko podnosić jakość pracy, ale także budować miejsce pracy dla wartościowych pracowników – zmniejszając tym samym rotację personelu. Przynosi to nam pozytywne efekty związane z dobrym przystosowaniem nowego pracownika do pracy. Realne korzyści widać również w kwestii kosztów ponoszonych z tytułu korzystania ze środowiska. Podejmując działania proekologiczne (np. zmniejszając zużycie papieru poprzez eliminację dokumentacji papierowej na rzecz wersji elektronicznych, zmniejszając zużycie energii, itp.) minimalizujemy zarówno niekorzystny wpływ na środowisko, jak i ponoszone koszty. Odpowiedzialność społeczna przekłada się zatem na zysk nie tylko organizacji, ale również wszystkich grup interesariuszy.

Jakie korzyści odnosi spółka poprzez działania wspierające młodych ludzi w zdobywaniu doświadczenia zawodowego w ramach praktyk i staży. Czy warto organizować tego typu przedsięwzięcia.

Staże organizujemy w naszej firmie od wielu lat. Co roku gościmy około 30 stażystów, w całej Polsce, zarówno w działach operacyjnych np. agencji celnej i działach spedycji, jak również w działach nieoperacyjnych np. w obszarze księgowości. Staramy się, aby staże trwały co najmniej 3 miesiące, tak aby młodzi ludzie mieli możliwość jak najlepszego poznania naszej firmy i przygotowania do samodzielnej pracy. Korzyścią dla nas jest na pewno możliwość poznania specyfiki pokolenia, które obecnie wchodzi na rynek pracy. Menedżerowie mają możliwość przekonania się co motywuje absolwentów, czego oczekują od pracodawcy, czym jest dla nich kariera zawodowa i jak budować ich zaangażowanie. Ta wiedza jest dla nas bardzo cenna, ponieważ pozwala na dostosowywanie naszej polityki personalnej do zmian zachodzących na rynku pracy.

Czy Employer Branding jest ważny pod kątem aktualnej sytuacji na rynku pracy? W jakich grupach pracowników ma to szczególne znaczenie? Jakie działania podejmuje Pan aby kreować pozytywny wizerunek spółki.

Słowo „kreowanie” może kojarzyć się z czymś co niekoniecznie ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ważne jest nie tyle budowanie, czy kreowanie pozytywnego wizerunku na rynku pracy, co tworzenie atrakcyjnych warunków pracy i bycie dobrym pracodawcą oraz właściwe komunikowanie tego na zewnątrz firmy. Marka JAS-FBG jest dobrze znana i ceniona wśród doświadczonych kandydatów do pracy.  Staramy się jednak, aby poznawało ją coraz większe grono pracowników wchodzących na rynek pracy, w tym absolwentów szkół wyższych. Promujemy zawody z obszaru transportu, spedycji i logistyki już wśród młodzieży szkolnej. Od wielu lat jesteśmy sponsorem Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Jak wcześniej wspomniałem, organizujemy praktyczną naukę w zawodzie „technik logistyk” dla uczniów szkół średnich, jesteśmy członkiem Rady Interesariuszy Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, a nasi pracownicy aktywnie uczestniczą w działalności kół logistycznych na wyższych uczelniach. Zależy nam na dotarciu do kandydatów, dla których szeroko rozumiana logistyka jest pasją.

Na czym najbardziej zależy Panu w zarządzaniu młodymi pracownikami?

Czynnikiem, który w największym stopniu decyduje o sukcesie firmy, jest współpraca i zaangażowanie pracowników. Dlatego w zarządzaniu młodymi pracownikami najbardziej zależy nam na budowaniu i podtrzymywaniu zaangażowania oraz wskazywaniu wagi pracy zespołowej dla realizacji wspólnego celu. Już na etapie rekrutacji staramy się w jak największym stopniu dopasowywać poszczególnych kandydatów do odpowiednich zespołów i zadań. Staramy się także wykorzystywać w naszej codziennej działalności typowe dla młodego pokolenia cechy – umiejętność adaptacji do różnych warunków, kreatywność i asertywność, które szczególnie sprawdzają się w rozwiązywaniu problemów. Wiemy, że dla współczesnych młodych pracowników wieloletnia praca w jednej firmie nie stanowi już takiej wartości, jak dawniej. Dlatego zależy mi także na tym, aby praca w naszej firmie umożliwiała młodym ludziom realizowanie ich pasji i dawała możliwość ciągłego rozwoju. Z punktu widzenia realizacji celów biznesowych stabilny zespół ma jednak duże znaczenie. W naszej firmie od wielu lat udaje się utrzymywać wysoki wskaźnik przeciętnego stażu pracy i niski poziom fluktuacji.

Co firmy na przykładzie JAS-FBG mogą zrobić, aby zatrzymywać u siebie młodych pracowników? Czy tylko wynagrodzenie gra tutaj rolę?

Wpływ wynagrodzenia i premii finansowych na motywację pracownika jest istotny, jednak działa często tylko w krótkim okresie czasu i uzależniony jest także od charakteru stanowiska pracy. Od młodych pracowników oczekujemy przede wszystkim pasji i zainteresowania logistyką, transportem i spedycją, szukamy w nich motywacji wewnętrznej i chęci rozwoju. Dostrzegamy zmiany na rynku pracy i zdajemy sobie sprawę, że obecni dwudziestolatkowie prezentują specyficzne postawy i oczekiwania wobec pracodawców. Nasi menedżerowie starają się wykorzystywać indywidualne predyspozycje młodych ludzi i dostosowują motywatory do potrzeb typowych dla pokolenia Y i Z. Stażyści w naszej firmie realizują konkretne obowiązki pracownika działu, w którym odbywają staż- nie parzą przysłowiowej kawy. Młodym pracownikom, którzy zdobędą już pierwsze szlify w zawodzie spedytora lub logistyka, oferujemy atrakcyjne szkolenia umożliwiające zdobycie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego ich kompetencje zawodowe. Młodzi pracownicy już od pierwszych dni pracy w naszej Firmie mają możliwość kontaktu z międzynarodowym środowiskiem biznesowym, ponieważ duża część realizowanych przez nas projektów wiąże się z obsługą koncernów z wielu branż. Taki charakter pracy motywuje pracowników. Wpływa to także na związanie pracownika z firmą i zapewnienie mu możliwości rozwoju oraz ciągłego doskonalenia poprzez pracę w JAS- FBG.

Rozmawiała Katarzyna Nyc

Prezes Zarządu Jarosław Domin

wywiad-z-prezesem-jas-fbg-zmniejszone

 

Wywiad z dr. Sylwią Jarosławską- Sobór, rzecznikiem prasowym Głównego Instytutu Górnictwa

Co Pani zdaniem mogą robić firmy z naszego województwa, aby zatrzymać u siebie pracowników i ograniczyć ich wyjazdy do innych metropolii – Wrocławia, Krakowa, Warszawy?

Mogą bardzo wiele, wynagrodzenie jest w tej kwestii kluczowym czynnikiem, który wpływa na podejmowanie decyzji o podjęciu pracy, jednak równie ważna jest możliwość rozwoju i realizacji swoich planów. Jasna ścieżka kariery umożliwia młodemu człowiekowi, aby określić swoje priorytety na przyszłość

Obserwujemy obecnie przejście od tzw. rynku pracodawcy do rynku pracownika, co powinni robić przedsiębiorcy aby docierać do młodych ludzi  i przekonywać ich, że warto rozpocząć pracę właśnie u nich?

Myślę, że powinni wskazywać możliwości rozwoju, określać oczekiwania jak również drogę, którą będzie można podążać w miarę rozwoju kariery. Można angażować pracowników w projekty, które będą dla nich rozwijające, nie tylko w danej firmie, ale również we współpracy z uczelniami, instytutami naukowymi, gdzie pracownicy będą zdobywali dodatkowe doświadczenie, to zaprocentuje.

Wartościowa jest również współpraca międzysektorowa, nie można zamykać się jedynie w murach jednej firmy, ale warto robić ciekawe projekty, które są wyzwaniem – takie projekty są robione, mamy w naszym województwie dużo takich przypadków, na przykład w branży informatycznej i graficznej. Trzeba dawać więcej niż tylko zwykłe obowiązki i zadania.

Czy mogłaby Pani opowiedzieć o działaniach, jakie GIG prowadzi w ramach CSR (społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw)?

Podstawą naszych działań w tym obszarze jest systematyczny rozwój naszych pracowników oraz ich optymalne wykorzystanie. Mamy jasno określoną strategię rozwoju kadry naukowej, która umożliwia stałe podnoszenie kwalifikacji i możliwość współpracy z  najlepszymi jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami. Mocno stawiamy na osoby, które chcą się rozwijać, zdobywać nowe doświadczenia, zachęcamy do robienia doktoratów. Otwieramy się na nowych ludzi i dajemy  naszym młodym pracownikom możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia starszych pracowników, funkcjonują u nas tzw. szkoły naukowe. Młodzi ludzie wprowadzani są w bazę wiedzy, którą posiada Instytut.

Dużym zainteresowaniem GIG cieszy się jako miejsce odbywania praktyk szkolnych i studenckich. Corocznie kilkudziesięciu studentów kierowanych jest tu na praktyki zawodowe i dyplomowe. Spośród nowo zatrudnionych dużą grupę stanowią absolwenci wyższych uczelni, którzy odbywali staż w GIG. Przyjmujemy młodych pracowników, którzy uczą się u nas, ale również i my uczymy się od nich o nowych trendach, oczekiwaniach młodego pokolenia.

Do dyspozycji pracowników  stawiamy nowoczesną bazę badawczą, aparaturę i stanowiska, unikatową w skali światowej kopalnię doświadczalną, „Barbara” i jej poligon doświadczalny są  jedyne w świecie mamy centrum czystych technologii węglowych realizujemy w nich ważne, międzynarodowe projekty.

Czy Pani zdaniem firmy w naszym województwie dostatecznie często realizują działania CSR-owe, czy są temu raczej niechętne?

Firmy na całym świecie angażują się w CSR w momencie, gdy mają bezpieczną i stabilną sytuację ekonomiczną, dlatego w pierwszej kolejności muszą zapewnić sobie stabilność rynkową i ekonomiczną.

Dużo jest firm, które postępują społecznie odpowiedzialnie, przykładem z naszej górniczej branży jest np. działalność Fundacji Rodzin Górniczych. Ale również  dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw, np. poprzez motywowanie pracowników do działania na rzecz innych lub organizując akcje charytatywne. Mamy na śląsku liczne tego typu przykładu,  niestety nie zawsze są widoczne. Dużo większe „wzięcie” u mediów mają złe przykłady.

Dlaczego Pani zdaniem warto robić karierę na Śląsku?

To nie jest to samo miejsce, co 25 lat temu. Mamy tutaj bardzo dobre firmy, liderów w swoich branżach, są tu możliwości rozwoju dla młodych ludzi. Śląsk jest świetnie skomunikowany, mamy wiele instytucji kultury, terenów zielonych i rekreacyjnych. Śląsk jest równie wartościowy co inne metropolie, na ogół postrzegane jako ciekawsze.

Rozmawiał: Adam Folek

Dr Sylwia Jarosławska-Sobór

Dr Sylwia Jarosławska-Sobór