Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości


iromiśpIzba powstała w czerwcu 1922 roku i jest najstarszą i jedną z największą organizacją samorządu gospodarczego w Polsce.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zajmuje się przeprowadzeniem egzaminów na tytuły kwalifikacyjne: czeladnicze i mistrzowskie oraz sprawdzające. Do chwili obecnej przeprowadzono ponad 360 tyś. egzaminów czeladniczych, ponad 160 tyś. egzaminów mistrzowskich, a w ostatnich dziesięciu latach przeszkolono ponad 10 tyś. osób.

Jednym z najważniejszych obszarów działalności Izby jest realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Izba przygotowała dotychczas kilkadziesiąt projektów. Pod tym względem, jest w czołówce polskich organizacji gospodarczych. Była realizatorem między innymi projektu „Pierwsza szychta”, wybranego przez Komisję Europejska jako przykład dobrej praktyki. Izba przygotowuje projekty w ramach PO KL oraz pomaga przedsiębiorcom starającym się o środki unijne.