Hydeparknews


logo_hpn_gazetaHydeparknews jest skierowane do ludzi aktywnie spędzających czas, zainteresowanych kulturą, sportem, rekreacją i wszelkimi pożytecznymi inicjatywami społecznymi. Staramy się aby nasz przekaż był pozytywny i unikamy publikowania treści, które kojarzone są z wydawnictwami tabloidowymi.

Można nas znaleźć w m.in. na uczelniach i szkołach wyższych, w galeriach handlowych, pubach, klubach oraz w restauracjach. Od początku jesteśmy także obecni na rozmaitych imprezach kulturalnych i sportowych. Obszar jaki obejmuje Hydeparknews, to teren Gliwic, Knurowa, Pyskowic i mniejszych miejscowości w powiecie.