Humanitas – Centrum Karier i Promocji


logo 600 pixCKiPS organizuje szkolenia związane z tematyką poszukiwania pracy, dotyczące głównie etapów procesu rekrutacyjnego oraz zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Tworzenie baz danych studentów poszukujących pracy, doradztwo indywidualne i zbiorowe, udostępnianie ofert pracy stałej i czasowej oraz praktyk i staży zawodowych, organizowanie warsztatów doskonalących umiejętności – to główne narzędzia, jakie Centrum Karier wykorzystuje w kreowaniu aktywnej postawy zawodowej u studentów.

Od 2009 r. każdy student i absolwent WSH może uczestniczyć w warsztatach: „Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz „tajniki” rozmów kwalifikacyjnych”, „Jak poprawić księgowość w małej firmie”, „Techniki wywierania wpływu – co warto wiedzieć, by nie dać sobą manipulować w sytuacjach zawodowych”, „Planowanie kariery zawodowej”, „Postawa asertywna w pracy” oraz szkoleniach z zakresu prawa pracy i wielu innych. W latach 2002 – 2013 CKiPS przeszkoliło 870 studentów i absolwentów WSH. Studenci i absolwenci WSH mają stały dostęp do aktualnych ofert pracy, umieszczanych na tablicach ogłoszeń w siedzibie CKiPS, na stronie internetowej Uczelni oraz przesyłane drogą emailową bezpośrednio do zainteresowanych. Oferty pracy, staży i praktyk, studenci oraz absolwenci mogą również pozyskać na organizowanych przez CKiPS Targach Pracy.