Gazeta Uniwersytecka UŚ


gazetka uśMiesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „” istnieje od 1992 roku. Pismo skierowane jest głównie do środowiska  akademickiego: pracowników uczelni, naukowców, studentów, doktorantów,  absolwentów, ale również wszystkich tych, których interesuje nauka i  szkolnictwo wyższe. Najważniejszymi tematami, jakimi zajmują się  redaktorzy pisma są: życie bieżące uczelni, ważne wydarzenia typu  doktorat honorowy czy inauguracja nowego rok akademickiego, sukcesy  naukowe pracowników i studentów, ale także ich niezwykłe pasje i osiągnięcia pozazawodowe oraz losy absolwentów UŚ.