Gallus


gallus

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach powstała w 1994 roku. W krótkim czasie uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich, a także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych.

WSZMiJO jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce otrzymała prestiżowy certyfikat WIARYGODNEJ SZKOŁY nadawany przez Akademickie Centrum Informacyjne.

Misją Uczelni jest realizacja procesu edukacyjnego i naukowo-badawczego na wysokim poziomie w oparciu o wiedzę, doświadczenie oraz zaangażowanie polskiej oraz zagranicznej kadry nauczycieli akademickich. Uczelnia dąży do ciągłego rozwoju intelektualnego, wspomagania indywidualnych uzdolnień, aspiracji naukowych i społecznych studentów oraz pracowników. Stwarza możliwość rozwoju zainteresowań, wszelkiej aktywności oraz przedsiębiorczości inicjując, a także wspierając liczne przedsięwzięcia i projekty. WSZMiJO stwarza studentom i słuchaczom doskonałe warunki do zdobycia szerokiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, tak aby mogli odnieść sukces na konkurencyjnych rynkach pracy w kraju i za granicą.

WSZMIJO w Katowicach kształci studentów na studiach I stopnia oraz II stopnia na następujących kierunkach: Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia hiszpańska, Filologia rosyjska, Zarządzanie, Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach działa w ramach pomocy studentom i absolwentom w przygotowaniach do aktywnego i skutecznego wejścia na rynek pracy. Akademickie Biuro Karier WSZMiJO dostarcza studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizuje warsztaty, szkolenia, konsultacje z doradcami zawodowymi, psychologiem, spotkania z pracodawcami, zbiera, klasyfikuje i udostępnia oferty pracy, staży i praktyk zawodowych.

Pomaga pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe, a studentów wspiera w aktywnym poszukiwaniu pracy, buduje wzajemne relacje między uczelnią, a rynkiem pracy, współpracuje z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy. Istotnymi elementami usług świadczonych w ramach pośrednictwa pracy jest także organizacja prezentacji firm na uczelniach oraz targów pracy.

www.gallus.pl