Bionoco


bionocoBionoco, to trzecia po Nomax Trading i Queris, spółka Grupy Nomax, która ufundowała staż w naszym projekcie. Zakres działalności firmy obejmuje działania badawczo-rozwojowe, a w szczególności: opracowywanie nowych produktów i rozwiązań, budowa modeli i prototypów przyszłych produktów oraz ich badania, badania uzupełniające, patentowe czy licencyjne, optymalizacja procesów produkcyjnych.

 

 

bionoco