Best


BEST_logo

Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice

jest największą, niedochodową, apolityczną organizacją studencką działającą przy Politechnice Śląskiej już od 21 lat. Działalność Stowarzyszenia opiera się na realizacji projektów, które mają na celu wszechstronny rozwój studentów. Niejednokrotnie są to wydarzenia dla gości z zagranicznych uczelni, z którymi współpracujemy. BEST (Board of European Students of Technology) to 96 grup lokalnych działających na uczelniach technicznych w 33 krajach Europy.